Lidwoord

Het motief ‘Wiles of Women’ in de middeleeuwse Hebreeuwse literatuur van Spanje

Het motief ‘Wiles of Women’ in de middeleeuwse Hebreeuwse literatuur van Spanje


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het motief ‘Wiles of Women’ in de middeleeuwse Hebreeuwse literatuur van Spanje

Door Norman Roth

Hebreeuws jaaroverzicht, Vol. 2 (1978)

Inleiding: De rol van de joden in Spanje als tussenpersoon bij de overdracht van wetenschap, literatuur en filosofie van de moslim- naar de christelijke wereld in de middeleeuwen is algemeen bekend. Maar hoewel het volledige verhaal van die uitzending nog niet voldoende is verteld, is nog minder volmaakt beseft de mate waarin de joden scheppers en bedenkers waren, en niet slechts zenders. In het bijzonder in de literatuur, zelfs in die waarvan wordt beweerd dat het een vertaling is van het Arabisch in het Hebreeuws, lag de rol van de joodse auteur meestal dichter bij wat wel 'redacteur' of 'verteller' wordt genoemd dan als vertaler.

Ondanks het bewonderenswaardige werk van een aantal geleerden, moet het volledige verslag van de ontwikkeling van middeleeuwse Hebreeuwse literatuur nog worden geschreven. Een belangrijk hoofdstuk in dat verhaal moet het literatuurgenre zijn dat in het Arabisch bekend staat als maqama en in het Hebreeuws als mahberet.

Israel Davidson, die onvermoeibare geleerde van Hebreeuwse poëzie aan wie alle latere studenten dank verschuldigd zijn, had enige moeite om dit soort literatuur te omschrijven. Het is niet louter satire, noch alleen een verzameling volksverhalen, maar het omvat ook morele en filosofische instructies, evenals verhalen die bedoeld zijn om 'te genieten'. De maqama is ontstaan, blijkbaar in het islamitische Perzië, onder invloed van de zich ontwikkelende scholen voor Arabische grammatica en poëzie. Volgens sommige geleerden, ‘Amr b. Bahr (gest. 869 G.T.), bekend als "al-Jiihis" (de "goggle-eyed"), was de eerste die deze stijl gebruikte in zijn "Book of Animals". Anderen ontkennen dat dit werk en zijn navolgers echt de benaming van verdienen maqamatechter. Allen zijn het erover eens dat de eerste auteur van een 'echte' maqama was Abu -l Fath Ahmad ibn al-Husayn al-Hamagani (967-1007 G.T.), bekend als "Badi’ al-Zaman "(" Wonder van de eeuw ").


Bekijk de video: Middeleeuwse vrouwen hadden thuis niets in te brengen of toch wel? (Juni- 2022).