Lidwoord

Simoniaca Heresis

Simoniaca Heresis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Simoniaca Heresis

Door Jean Leclercq

Vertaald door W. L. North uit het Franse origineel in Studi Gregoriani I (Rome, 1947)

Inleiding: Sint-Gregorius VII en zijn tijdgenoten gebruikten de uitdrukking vaak simoniaca heresis [simoniacale ketterij of de ketterij van simonie]. In onze tijd wordt "ketterij" gedefinieerd als een leerstelling die in strijd is met de geopenbaarde waarheid: het is daarom een ​​onjuist oordeel van het intellect. Maar simonie is een handeling, een praktijk: het betreft de categorie van handelen, niet de categorie van weten. Sommigen zijn ook geneigd te concluderen dat simonie geen ketterij is. Evenzo worden ze gedwongen zich te onderwerpen aan een interpretatie die het mogelijk maakt de manier van spreken van Gregorius VII en die van vele anderen te verwerpen. Volgens deze hypothese zouden we, in plaats van toe te geven dat de pausen, theologen en canonisten noch wisten wat ketterij was, noch wat simonie was, we zouden denken dat, onder hun pen, het woord heresis, wanneer het op simonie wordt toegepast, slechts een vage metafoor, equivalent aan pestis, morbus of pravitas, die middeleeuwse schrijvers zelf koppelen aan het epitheton simoniacus, hoewel veel minder vaak. Als men de waarde van de uitdrukking wil waarderen simoniaca heresis, en als men de conformiteit met de traditie wil beoordelen, is het belangrijk om de belangrijkste stappen van zijn geschiedenis te herhalen.

Bovenaan de oudste catalogi van ketters staat Simon de Tovenaar, die in het verslag van de Handelingen van de Apostelen wordt beschreven. Dat is bijvoorbeeld het geval in Pseudo-Tertullianus 'Libellus adversus omnes hereses (Pamflet tegen alle hereses), dat waarschijnlijk teruggaat tot de eerste helft van de derde eeuw; in deze tekst, waarin Simons dwalingen worden opgesomd, wordt niet gezinspeeld op het feit dat hij de Heilige Geest wilde ontvangen tegen betaling van zilver. Integendeel, er wordt melding gemaakt van een geslacht van apostelen "die dezelfde dingen zeiden als hij". Simon wordt daarom beschouwd als de grondlegger van een echte sekte. Enige tijd later zei de heilige Hiëronymus ook dat "[Simon] een ketterij creëerde", aangezien [ketterij] in die tijd algemeen werd gebruikt als synoniem voor "sekte". Reeds tussen 383 en 391 plaatste Philastrius van Brescia, geïnspireerd door de oudste catalogi [van ketterijen], Simon en zijn discipelen aan het begin van hun lijst van ketters na de Passie van Christus. Ook hij spreekt niet over Simons verlangen om de Heilige Geest te kopen. Maar deze laatste klacht zal de klacht zijn waarmee Sint-Augustinus rond 428 in de eerste plaats Simon verwijt.

Met Gregorius de Grote (paus, 590–604) de uitdrukking simoniaca heresis wordt een veelgebruikte uitdrukking. De heilige Gregorius gebruikt het in een van zijn preek op een tekst waarin hij de volledige essentie van zijn gedachten over het onderwerp uitdrukt. Degenen die de Heilige Geest alleen opleggen op voorwaarde dat ze geld ontvangen, zijn net zo schuldig als de verkopers die Jezus uit de tempel heeft verjaagd. Ze zijn de ondergang van het priesterschap, en het was om deze reden dat de Verlosser hun teltafels vernietigde: "van daaruit komt het dat de heilige canons de simoniacale ketterij veroordelen." De heilige Gregorius spreekt hier van simonie zonder op Simon te zinspelen. In een andere preek roept hij het verslag op van de Handelingen van de Apostelen en plaatst het in dialoog met dezelfde scène uit de evangeliën, en dan komt hij in opstand tegen simonie, maar noemt het niet of karakteriseert het niet als ketters. In deze twee teksten beschuldigt hij Simon van geen van de leerstellige fouten die de oude catalogi hem toeschrijven: hij beschuldigt hem alleen dat hij de gave van God te koop had willen aanbieden.


Bekijk de video: QUEIRON Impious Domination (Mei 2022).