Lidwoord

Pre-achttiende-eeuwse tradities van revivalisme: Damascus in de dertiende eeuw

Pre-achttiende-eeuwse tradities van revivalisme: Damascus in de dertiende eeuw


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Pre-achttiende-eeuwse tradities van revivalisme: Damascus in de dertiende eeuw

Door Konrad Hirschler

Bulletin van de School of Oriental and African Studies, Deel 68: 2 (2005)

Samenvatting: In dit artikel wordt onderzocht of het mogelijk is om het revivalistische gedachtegoed uit de achttiende en negentiende eeuw terug te voeren op vroegere ‘middeleeuwse’ voorbeelden. De discussie concentreert zich op de kwestie van ijtihad / taqlid, die een prominente plaats inneemt in het revivalistische denken. Als we het voorbeeld nemen van geleerden in het dertiende-eeuwse Damascus, vergelijkt het eerst de respectievelijke lezingen van ijtihad / taqlid, door zich te concentreren op één persoon, Abu Shama (overleden 1267).

Ten tweede wordt gevraagd of een geleerde als Abu Shama, die een lezing had aangenomen die vergelijkbaar was met latere revivalisten, ook een kritisch en oppositioneel standpunt innam tegen grote delen van zijn hedendaagse samenleving, d.w.z. een revivalistische houding. Het is de belangrijkste bewering van dit artikel dat het voorbeeld van Abu Shama de noodzaak aantoont om mogelijke revivalistische tradities voorafgaand aan de ‘grote’ bewegingen in meer detail te bestuderen. De combinatie van de ideeëngeschiedenis en de sociale geschiedenis zou een dieper begrip mogelijk kunnen maken van hoe en in welke contexten oproepen tot hervorming en verzet tegen de huidige stand van zaken werden geuit.

De opwekkingsbewegingen in islamitische landen in de achttiende en negentiende eeuw zijn van bijzonder belang in de geschiedenis van hervormingen en oppositie daar. Aangezien de toenemende Europese penetratie nog geen opvallende rol speelde, handelden deze revivalisten grotendeels binnen een endogeen referentiesysteem. Daarentegen moesten negentiende-eeuwse modernisten, zoals al-Afghamni (overleden 1897) en Muhammad ‘Abduh (overleden 1905), nadenken over de mate waarin ze Europese modellen moesten navolgen in belangrijke zaken als bestuur, onderwijs en recht.

Revivalistische bewegingen zijn in toenemende mate onderworpen aan onderzoek in het kader van de algemene trend om de tot dusver verwaarloosde achttiende eeuw intensiever te bestuderen. Een van de belangrijkste persoonlijkheden in deze bewegingen waren Shamh Wali Allamh (overleden 1766) op het Zuid-Aziatische subcontinent, Mohammed b. [Abd al-Wahhamb (overleden 1792) op het Arabische schiereiland, Mohammed g. [Ali al-Shawkamni (overleden 1834) in Jemen en Mohammed b. [Ali al-Sanumsi (overleden 1859) in Noord-Afrika.


Bekijk de video: The Original Lords Prayer in Ancient Aramaic (Mei 2022).