Lidwoord

Het Heilige Roomse Rijk, de Schmalkald League en het idee van Confessional Nation-Building

Het Heilige Roomse Rijk, de Schmalkald League en het idee van Confessional Nation-Building


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het Heilige Roomse Rijk, de Schmalkald League en het idee van Confessional Nation-Building

HAUG-MORITZ, GABRIELE (hoogleraar moderne geschiedenis, Universiteit Graz)

PROCEDURE VAN DE AMERIKAANSE FILOSOFISCHE SAMENLEVING, VOL. 152, NR. 2, DECEMBER (2008)

Abstract

De historiografische consensus over het verband tussen de Reformatie in het algemeen, de Schmalkaldbond in het bijzonder, en de kwestie van 'confessionele natievorming', die tot het midden van de twintigste eeuw veilig en overheersend was, is nu verdwenen. Tot voor kort waren historici, meestal protestanten met een Pruisische achtergrond, het erover eens: in het tijdperk van de Reformatie misten Duitsers de kans om een ​​'protestants rijk van de Duitse natie' op te bouwen. Het falen werd toegeschreven aan katholieke machten, namelijk de keizer en de paus, en men geloofde dat het ernstige gevolgen had voor de Duitse geschiedenis. In de negentiende-eeuwse visie was een ontwikkeling onderbroken die voor de culturele protestanten van het Duitse rijk een telos leek te zijn, namelijk om een ​​machtige natiestaat op te bouwen in het hart van Europa. Deze interpretatie had nog steeds invloed op de veelbesproken stelling van de "late natie" (Verspätete Nation) na de Tweede Wereldoorlog en leek een "speciale Duitse weg" (deutscher Sonderweg) te effenen door de loop van de moderne geschiedenis.

Dankzij fundamenteel nieuwe benaderingen heeft het onderzoek naar nationalisme van de afgelopen vijfentwintig jaar dergelijke interpretaties omvergeworpen. Door deze interpretaties te historiseren, d.w.z. door ze te beschrijven als integrale onderdelen van het proces van natievorming in de negentiende eeuw, hebben wetenschappers een nieuw onderzoeksgebied gecreëerd, de studie van 'nationalisme vóór nationalisme'. Alvorens de Schmalkald-Liga en het Heilige Roomse Rijk in het licht van deze nieuwe benadering te beschouwen, zal ik de belangrijkste conclusies voor de eerste helft van de zestiende eeuw samenvatten (paragraaf 1). Daarna zal ik kort de Schmalkald League introduceren (paragraaf 2). Ten slotte zal ik commentaar geven op het "idee van confessionele natievorming" aan de hand van het voorbeeld van de Schmalkald-oorlog (deel 3).


Bekijk de video: : Staatsvormen Romeinse Rijk (Mei 2022).