Lidwoord

Antigonus I Monophthalmus (eenoog) (382-301)

Antigonus I Monophthalmus (eenoog) (382-301)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Antigonus I Monophthalmus (eenoog) (382-301)

Antigonus I Monophthalmus (eenogig) was een van de belangrijkste generaals van Alexander de Grote en een van de bekwaamste van zijn opvolgers. Hij kwam dichter bij het herenigen van Alexanders rijk dan al zijn collega's tijdens de oorlogen van de Diadochen (opvolgers), en viel uiteindelijk in een coalitie waarin de meeste van zijn mede-opvolgers zich tegen hem verenigden. Hij was de zoon van een Macedonische edelman en een bevelhebber in het leger dat Alexander de Grote in 334 voor Christus naar Azië leidde.

In 333 v.Chr. bereikte het leger van Alexander de hoofdstad van Frygië in Celaenae (moderne Dinar). De stad was te sterk om te belegeren zonder een ongewenste vertraging te veroorzaken, en dus stemde Alexander in met een voorwaardelijke overgave van het garnizoen en trok toen verder. Antigonus kreeg 1500 huurlingen en de titel van satraap van Frygië. In 330/29 werden Lycia en Pamphylia aan zijn satrapie toegevoegd. Zijn eerste taak was om de voorwaarden van de overgave uit te voeren. Hij zou het komende decennium over Phrygië heersen vanuit Celaenae, en helpen om Alexanders aanvoerlijnen terug naar Macedonië open te houden. Misschien kwam de grootste dreiging later dat jaar, na de grote overwinning van Alexander in de Slag bij Issus. Een deel van het verbrijzelde Perzische leger vluchtte naar Cappadocië en Paphlagonia, en het kostte Antigonus een jaar en drie veldslagen om het te verslaan.

In de nasleep van Alexanders dood (323 v.Chr.) bleef Antigonus in Frygië. Bij de vestiging van het rijk die in Babylon was overeengekomen, behield hij zijn bestaande posten en kreeg hij de plicht om Eumenes van Cardia te helpen Cappadocië en Paphlagonia in bezit te krijgen, net als zijn naburige satrapen. Een opstand in Griekenland (Lamiaanse oorlog) verhinderde de satrapen van West-Klein-Azië om Eumenes te helpen, maar Antigonus koos er eenvoudig voor om niet te helpen. In plaats daarvan nam Perdiccas, de regent van het rijk, de taak op zich. Toen Eumenes eenmaal veilig was in zijn satrapie, wendde Perdiccas zich tot Antigonus en vroeg hem om rekening te houden met zijn satrapie. Antigonus, zich ervan bewust dat dit de voorloper was van een aanval op hem, vluchtte naar Antipater in Macedonië.

In het resulterende conflict (Eerste Diadochoorlog) werden twee van de belangrijkste opvolgers van Alexander gedood - Perdiccas vermoord door zijn troepen en Craterus in de strijd. In de nasleep kreeg Antigonus het bevel over het Koninklijk Leger in Azië (321 v.Chr.) en kreeg het bevel Eumenes van Cardia te verslaan, die was veroordeeld als een aanhanger van Perdiccas. Deze campagne hield hem bezig in de kloof tussen de Eerste en Tweede Diadochoorlog. Hij dwong Eumenes terug naar het oosten van Klein-Azië en belegerde hem toen in het fort van Nora.

De Tweede Diadoch Oorlog werd veroorzaakt door de dood van Antipater, de oude regent van het rijk in 319 voor Christus. Hij benoemde een andere oudere generaal, Polyperchon, als zijn opvolger als regent, wat een onmiddellijke crisis veroorzaakte. Antipater's zoon Cassander wilde zelf de titel, terwijl Antigonus niet wilde dat er nog een sterke rivaal zou ontstaan.

Zijn eerste zet was een duidelijke fout. Hij bood aan het beleg van Nora op te heffen als Eumenes ermee instemde om zich bij hem aan te sluiten in de strijd tegen Polyperchon. Eumenes stemde hiermee in, werd vrijgelaten en veranderde toen opnieuw van kant en voegde zich bij Polyperchon met de titel van generaal van de legers van Azië. De oorlog viel uiteen in twee afzonderlijke conflicten. In 318 versloeg Antigonus de vloot van zijn tegenstanders bij de Bosporus, waardoor Eumenes werd geïsoleerd. In de volgende twee jaar dwong Antigonus Eumenes steeds verder naar het oosten, door Klein-Azië, naar Fenicië en naar Perzië. Eumenes had over het algemeen de betere van hun gevechten, won een kleine overwinning bij Paraetacene in 317 en claimde een gelijkspel bij Gabiene in 316. Echter, bij Gabiene zag Antigonus een kans om de bagage van zijn vijand te veroveren, en in de nasleep van de strijd van Eumenes' leger verkocht hem aan Antigonus in ruil voor de teruggave van hun bezittingen.

Dit plaatste Antigonus in een zeer krachtige positie. Hij bestuurde nu het grootste deel van Alexanders rijk in Azië, behalve Egypte. Tijdens 316-5 begon hij bestaande satrapen te vervangen door zijn eigen supporters. Hij had ook toegang tot de schatkamers van Perzië in Ecbatana, Persepolis en Susa, waarbij hij 25.000 talenten in beslag nam om zijn legers te financieren. Ten slotte keerde hij zich tegen Seleucus, de satraap van Babylon. In een echo van de acties van Perdiccas tegen hem, beval Antigonus Seleucus om rekeningen voor zijn satrapie te produceren. Seleucus vluchtte naar Ptolemaeus in Egypte, waar hij de rivalen van Antigonus waarschuwde voor zijn ambities.

Antigonus werd nu geconfronteerd met een coalitie van al zijn rivalen. Een delegatie van Ptolemaeus, Lysimachus en Cassander vond hem in Syrië en eiste dat hij Syrië aan Ptolemaeus, Hellespontijnse Phrygia aan Lysimachus, Lycia en Cappadocië aan Cassander zou overgeven en Babylonië aan Seleucus zou herstellen. Hij werd ook gevraagd om de schatkist van Eumenes te verdelen. Het is niet verwonderlijk dat Antigonus weigerde en ervoor koos om in plaats daarvan te vechten (Derde Diadoch Oorlog).

De oorlog begon goed voor Antigonus. Hij veroverde Joppe en Gaza en bezette Coele-Syrië. Tyrus hield het langer vol en viel pas na een belegering die in 314 duurde. Terwijl hij in Tyrus was in 315 vaardigde Antigonus een proclamatie uit waarin hij zijn positie uiteenzette en beloofde de vrijheid en autonomie van Griekse steden te steunen. Hij riep ook de Fenicische koningen naar Tyrus en begon aan de bouw van een vloot. In die tijd richtte hij waarschijnlijk ook de koinon van de Nesiotes - (Liga van de Cycladen), een alliantie van Egeïsche eilanden. In Griekenland sloot hij een bondgenootschap met Polyperchon, die inmiddels tot de Peloponnesos was beperkt, en stuurde hij troepen en geld naar Griekenland, onder bevel van zijn neef Polemaeus. Antigonus zelf concentreerde zich op de noordelijke oorlog, tegen Lysimachus en Cassander, en liet zijn zoon Demetrius het bevel over in Syrië.

Zijn positie begon te ontrafelen in 312. Dat jaar deed Ptolemaeus eindelijk een zet, viel Demetrius aan en versloeg hem in Gaza. Antigonus begon serieuze onderhandelingen met Lysimachus en Cassander, om zichzelf te bevrijden om de situatie in Syrië te herstellen. Geconfronteerd met het vooruitzicht Antigonus in zijn eentje het hoofd te moeten bieden, deed Ptolemaeus mee. Het vredesverdrag werd officieel ondertekend in 311. Dit erkende Kassander in Europa, Lysimachus in Thracië, Ptolemaeus in Egypte en Antigonus in Azië. Antigonus herwon Coele Syrië, maar faalde in zijn belangrijkste doelstellingen. Een neveneffect van deze vrede was de moord op Alexander de Grote's zoon Alexander IV het jaar daarop door Cassander.

Seleucus werd niet genoemd in de vrede. In de nasleep van Gaza had hij de macht in Babylon teruggewonnen en vervolgens naar de bovenste satrapieën (Iran) verhuisd. Antigonus lanceerde een campagne tegen Seleucus, maar werd verslagen in een slag van onduidelijke datum en locatie, maar die vond waarschijnlijk plaats in de buurt van Babylon in 309 of 308. Die nederlaag werd waarschijnlijk gevolgd door een vredesakkoord tussen de twee mannen. Het jaar daarop vond Antigonus een nieuwe hoofdstad, Antigoneia, dicht bij de toekomstige plaats van Antiochië. De stad had een korte levensduur en werd in 300 verplaatst na de dood van Antigonus.

De ongemakkelijke vrede eindigde in 306 (Vierde Diadochoorlog), hoewel de gevechten in Griekenland waren voortgezet. De nieuwe gevechtsronde begon met een conflict tussen Ptolemaeus en Antigonus. Het eerste slagveld was Cyprus. In 306 v.Chr. beval Antigonus zijn zoon Demetrius om het eiland te veroveren, dat al snel in zijn handen viel.

In de nasleep van deze triomf nam Antigonus uiteindelijk een noodlottige stap en nam de titel van koning (basileus). Terwijl Alexander IV nog leefde, hadden de opvolgers de fictie gehandhaafd dat ze in zijn naam regeerden. Tegen 306 was de jonge koning al vier jaar dood, maar de verovering van Cyprus was het eerste duidelijke succes van Antigonus sindsdien. Hij deelde zijn nieuwe titel met Demetrius en stichtte meteen een dynastie. In het volgende jaar verklaarden alle belangrijkste rivalen van Antigonus zich ook tot koningen.

De gebeurtenissen van de komende vijf jaar verliepen niet goed voor Antigonus en Demetrius. Ze begonnen met een grote aanval op Egypte, die mislukte. Dat werd gevolgd door het beroemde beleg van Rhodos (305-4), onder bevel van Demetrius, die zijn bijnaam kreeg van "de nemer van steden" of "de belegeraar) vanwege zijn rol als commandant van de belegerende troepen. Ondanks zijn beste inspanningen kon Demetrius de stad niet veroveren, deels omdat Ptolemaeus de stad bevoorraad kon houden.

Het beleg werd opgeworpen in 304 om het hoofd te bieden aan een verhoogde dreiging van Cassander in Griekenland. Demetrius werd teruggestuurd naar het vasteland, waar hij de landengte van Korinthe veroverde, Acrocorinth, Achaea en het grootste deel van Euboea veroverde. In 302 vormde Demetrius een nieuwe Liga van Korinthe, en kwam dicht bij het verslaan van Cassander, die voor vrede pleitte. Antigonus, nu mogelijk verblind door het vooruitzicht Macedonië te veroveren, wees dit vredesaanbod af. Het resultaat was een alliantie tussen Cassander, Lysimachus, Ptolemaeus en Seleucus.

De nieuwe bondgenoten namen een enigszins wanhopig plan aan. Ze verlieten Macedonië effectief en staken Klein-Azië binnen. Lysimachus en Cassander hielden Antigonus op zijn plaats terwijl Seleucus zijn leger uit het oosten bracht. In plaats van Demetrius naar Macedonië te sturen, riep Antigonus hem terug naar Azië. In 301 kwamen de twee partijen samen in Ipsus, in een van de grootste veldslagen van het Hellenistische tijdperk. Demetrius leidde een succesvolle cavalerieaanval, maar liet zich toen meeslepen in de achtervolging. Ondertussen braken de olifanten van Seleucus op het belangrijkste slagveld het leger van Antigonus. Antigonus werd gedood op het slagveld en Demetrius ontsnapte nog maar net.

De dood van Antigonus eindigde de belangrijkste fase van de oorlogen van de Diadochen. Hij was de laatste van de opvolgers die de hereniging van Alexanders rijk tot de basis van zijn beleid maakte. In het laatste jaar van zijn leven zou Seleucus ook de kans krijgen om grote delen van het rijk te herenigen, maar dat was niet zijn hoofddoel geweest.

De dood van Antigonus maakte geen einde aan de carrière van zijn zoon. Demetrius werd koning van Macedonië, voordat hij werd afgezet na een periode van constante oorlogvoering. Enigszins ironisch genoeg zou Antigonus' kleinzoon, Antigonus Gonatas, uiteindelijk ook koning van Macedonië worden en de Antigonidische dynastie stichten die daar zou regeren totdat Perseus bijna anderhalve eeuw later door de Romeinen werd afgezet.


Antigonidische dynastie

De Antigonidische dynastie ( / æ n ˈ t ɪ ɡ oʊ n ɪ d / Grieks: Ἀντιγονίδαι ) was een dynastie van Hellenistische koningen die afstamden van Alexander de Grote's generaal Antigonus I Monophthalmus ("de Eenogige") die voornamelijk in Macedonië regeerde.

Geschiedenis

Antigonus volgde de Antipatrid-dynastie op in een groot deel van Macedonië en regeerde voornamelijk over Klein-Azië en Noord-Syrië. Zijn pogingen om het hele rijk van Alexander over te nemen, leidden tot zijn nederlaag en dood in de Slag bij Ipsus in 301 v.Chr. De zoon van Antigonus, Demetrius I Poliorcetes, overleefde de strijd en slaagde erin om een ​​paar jaar later de controle over Macedonië zelf te grijpen, maar verloor uiteindelijk zijn troon en stierf als een gevangene van Seleucus I Nicator. Na een periode van verwarring was Demetrius' zoon Antigonus II Gonatas in staat om de controle van de familie over het oude koninkrijk Macedonië te vestigen, evenals over de meeste Griekse stadstaten, tegen 276 voor Christus. [2]

Nalatenschap

Het was een van de vier dynastieën die door Alexanders opvolgers werden gesticht, de andere waren de Seleucidische dynastie, de Ptolemaeïsche dynastie en de Attalid-dynastie. De laatste telg van de dynastie, Perseus van Macedonië, die regeerde tussen 179 en 168 voor Christus, bleek niet in staat om de oprukkende Romeinse legioenen te stoppen en de nederlaag van Macedonië in de Slag bij Pydna betekende het einde van de dynastie. [3]

Dynastie

De regerende leden van de Antigonidische dynastie waren:

Antigonidische heersers
koning Regeren (BC) partner(s) Opmerkingen
Antigonus I Monophthalmus (West-Aziatische Antigonid-koninkrijk) 306-301 v.Chr Stratonice Een van de topgeneraals van Alexander de Grote, een belangrijke deelnemer aan de zogenaamde "begrafenisspelen" na de dood van die koning.
Demetrius I Poliorcetes (Macedonië, Cicilia) 294-287 v.Chr phila
Ptolemais
Deïdameia
Lanassa
Eurydice
?Naam Illyrische vrouw
Zoon van Antigonus I Monophthalmus. Demetrius' vrouw Phila was een dochter van Antipater, en voorouder van alle volgende Antigonidische koningen van Macedonië, behalve Antigonus III Doson, via haar zoon Antigonus II Gonatas. Antigonus III Doson stamde uit het huwelijk van Demetrius en Ptolemais, die een dochter was van Ptolemaeus I Soter en moeder van Dosons vader, Demetrius de Schone, de kortstondige koning van Cyrene. Deïdameia was een dochter van Aeacides van Epirus en zus van Pyrrhus, ze had een zoon, Alexander, bij Demetrius. Demetrius had nog twee zonen, Demetrius de Dunne en Corrhagus, de eerste door een niet nader genoemde Illyrische vrouw, de laatste door een vrouw genaamd Eurydice. Demetrius I Poliorcetes was de eerste Antigonidische koning van Macedonië.
Antigonus II Gonatas (Macedonië) 276-239 v.Chr phila Zoon van Demetrius Poliorcetes en Phila, kleinzoon van Antigonus I Monophthalmus. Zijn vrouw, Phila, was de dochter van zijn zus, Stratonice. Slechts één bekend wettig kind, Demetrius II Aetolicus.
Demetrius de Schone (Cyrene) C. 250 v.Chr Olympia's van Larissa
Berenice II
Zoon van Demetrius I Poliorcetes en Ptolemaïs. Vader van Antigonus III Doson en, blijkbaar, Echecrates van Olympias.
Demetrius II Aetolicus (Macedonië) 239-229 v.Chr Stratonice van Macedonië
Phthia van Epirus
Nicea van Korinthe
Chryseïs
Zoon van Antigonus II en Phila. Stratonice van Macedonië was een dochter van Antiochus I Soter en Stratonice. Phthia van Epirus was een dochter van Alexander II van Epirus en Olympias II van Epirus. Nicea van Korinthe was de weduwe van Demetrius' neef, Alexander van Korinthe. Chryseis was een voormalige gevangene van Demetrius. [4] De enige bekende zoon, Philip van Chryseis, had ook een dochter van Stratonice van Macedonië, Apama III.
Antigonus III Doson (Macedonië) 229-221 v.Chr Chryseïs Zoon van Demetrius de Schone en Olympias van Larissa. Kinderen onbekend.

Filips V (Macedonië)
221-179 v.Chr Polycratia van Argos Zoon van Demetrius II en Chryseïs. [4] Ten minste vier kinderen: Perseus van Macedonië, Apame, Demetrius en Philippus.

Perseus (Macedonië)
179-168 v.Chr
(gestorven 166 voor Christus)
Laodice V De laatste heerser van Macedonië. Laodice V was een dochter van de Seleucidische koning Seleucus IV Philopator. Ten minste twee zonen, Philip en Alexander.

De Griekse rebel tegen Rome en de laatste koning van Macedonië, Andriscus, beweerde de zoon van Perseus te zijn.


Antigonus I Monophthalmus, 382-301 v.Chr., verklaart zichzelf koning in 306 v.Chr. Oorlogen van de Diadochen of oorlogen van Alexanders opvolgers - stockillustratie

Met uw Easy-access-account (EZA) kunnen degenen in uw organisatie inhoud downloaden voor de volgende doeleinden:

 • Testen
 • Monsters
 • composieten
 • Lay-outs
 • Ruwe sneden
 • Voorlopige bewerkingen

Het vervangt de standaard online composietlicentie voor stilstaande beelden en video op de Getty Images-website. Het EZA-account is geen licentie. Om je project af te ronden met het materiaal dat je hebt gedownload van je EZA-account, moet je een licentie hebben. Zonder licentie mag er geen gebruik meer worden gemaakt, zoals:

 • focusgroep presentaties
 • externe presentaties
 • definitieve materialen die binnen uw organisatie worden gedistribueerd
 • alle materialen die buiten uw organisatie worden verspreid
 • alle materialen die aan het publiek worden verspreid (zoals advertenties, marketing)

Omdat collecties voortdurend worden bijgewerkt, kan Getty Images niet garanderen dat een bepaald item beschikbaar zal zijn tot het moment van licentieverlening. Lees zorgvuldig eventuele beperkingen bij het gelicentieerde materiaal op de Getty Images-website, en neem contact op met uw Getty Images-vertegenwoordiger als u er een vraag over hebt. Uw EZA-account blijft een jaar staan. Uw Getty Images-vertegenwoordiger zal een verlenging met u bespreken.

Door op de knop Downloaden te klikken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor het gebruik van niet-vrijgegeven inhoud (inclusief het verkrijgen van toestemmingen die vereist zijn voor uw gebruik) en stemt u ermee in zich te houden aan eventuele beperkingen.


Antigonus de eenogige: de grootste van de opvolgers

Een van mijn interesses is al een tijdje om een ​​beter idee te krijgen van wat er precies is gebeurd na de dood van Alexander de Grote. Vaak wordt die periode genegeerd of samengevat totdat Rome op het toneel verschijnt. Dus een boek over een van de belangrijkste Opvolgers was beslist interessant, en het feit dat het van iemand was door wie ik eerdere boeken las, hielp alleen maar.

Ondanks het feit dat dit technisch gezien over één persoon gaat, is het een werk uit de militaire geschiedenis, geen biografie. Hoewel het evenveel van Antigonus geeft, is een van mijn interesses al een tijdje om een ​​beter idee te krijgen van wat er precies gebeurde na de dood van Alexander de Grote. Vaak wordt die periode genegeerd of samengevat totdat Rome op het toneel verschijnt. Dus een boek over een van de belangrijkste opvolgers was beslist interessant, en het feit dat het van iemand was door wie ik eerdere boeken had gelezen, hielp alleen maar.

Ondanks het feit dat dit technisch gezien over één persoon gaat, is het een werk uit de militaire geschiedenis, geen biografie. Hoewel het zoveel van Antigonus' leven geeft als beschikbaar is uit de bronnen, is er geen echte poging om uit de ietwat schaarse records een gedetailleerd beeld te krijgen van hoe hij was. Het grootste deel van het boek gaat over de campagnes van Antigonus, die het grootste deel van zijn leven in beslag namen. Bovendien krijgen we een idee van wat de andere Opvolgers deden, ook in de periode direct na Alexanders dood, toen Antigonus weg was van de centrale gebeurtenissen, gewoon als gouverneur.

De ondertitel 'Grootste der Opvolgers' wordt niet zo goed onderbouwd. Zeker, met zijn hoge cijfer, was hij verreweg de machtigste van de opvolgers en kon hij veel geld binnenhalen als eerbetoon/belastingen. Maar het duurde niet lang. De slag bij Ipsus doodde hem en brak de macht van zijn koninkrijk, waardoor zijn zoon Demetrius (die ook veel aandacht krijgt in dit boek) achterbleef om door te gaan. Hoewel hij het overleefde, was het pas zijn zoon dat er een stabiel koninkrijk werd gevormd, en hoewel het het prestige had Macedona zelf te zijn, maakte dat niet eens deel uit van het koninkrijk van Antigonus. Nu is dit meer een geval van grote macht die grote vijanden aantrekt, maar het voldoet nog steeds niet aan de blijvende impact van Ptolemaeus of Seleucus.

Toch is het een goed boek dat goed probeert de chronologie van een verwarrende tijd samen te stellen (soms de 'Macedonian Soap Opera' genoemd), en wordt geleverd met degelijke kaarten van de actie in alle beschreven grote veldslagen. . meer


Inhoud

Antigonus volgde de Antipatrid-dynastie op in een groot deel van Macedonië en regeerde voornamelijk over Klein-Azië en Noord-Syrië. Zijn pogingen om het hele rijk van Alexander over te nemen, leidden tot zijn nederlaag en dood in de Slag bij Ipsus in 301 v.Chr. De zoon van Antigonus, Demetrius I Poliorcetes, overleefde de strijd en slaagde erin om een ​​paar jaar later Macedonië zelf in handen te krijgen, maar verloor uiteindelijk zijn troon en stierf als een gevangene van Seleucus I Nicator. Na een periode van verwarring was Demetrius' zoon Antigonus II Gonatas in staat om de controle van de familie over het oude koninkrijk Macedonië te vestigen, evenals over de meeste Griekse stadstaten, tegen 276 voor Christus. [2]

Het was een van de vier dynastieën die door Alexanders opvolgers werden gesticht, de andere waren de Seleucidische dynastie, de Ptolemaeïsche dynastie en de Attalid-dynastie. De laatste telg van de dynastie, Perseus van Macedonië, die regeerde tussen 179 en 168 voor Christus, bleek niet in staat om de oprukkende Romeinse legioenen te stoppen en de nederlaag van Macedonië in de Slag bij Pydna betekende het einde van de dynastie. [3]

De regerende leden van de Antigonidische dynastie waren:

Antigonidische heersers
koning Regeren (BC) partner(s) Opmerkingen
Antigonus I Monophthalmus (West-Aziatische Antigonid-koninkrijk) 306-301 v.Chr Stratonice Een van de topgeneraals van Alexander de Grote, een belangrijke deelnemer aan de zogenaamde "begrafenisspelen" na de dood van die koning.
Demetrius I Poliorcetes (Macedonië, Cicilia) 294-287 v.Chr phila
Ptolemais
Deïdameia
Lanassa
Eurydice
?Naam Illyrische vrouw
Zoon van Antigonus I Monophthalmus. Demetrius' vrouw Phila was een dochter van Antipater, en voorouder van alle volgende Antigonidische koningen van Macedonië, behalve Antigonus III Doson, via haar zoon Antigonus II Gonatas. Antigonus III Doson stamde uit het huwelijk van Demetrius en Ptolemais, die een dochter was van Ptolemaeus I Soter en moeder van Dosons vader, Demetrius de Schone, de kortstondige koning van Cyrene. Deïdameia was een dochter van Aeacides van Epirus en zus van Pyrrhus, ze had een zoon, Alexander, bij Demetrius. Demetrius had nog twee zonen, Demetrius de Dunne en Corrhagus, de eerste door een niet nader genoemde Illyrische vrouw, de laatste door een vrouw genaamd Eurydice. Demetrius I Poliorcetes was de eerste Antigonidische koning van Macedonië.
Antigonus II Gonatas (Macedonië) 276-239 v.Chr phila Zoon van Demetrius Poliorcetes en Phila, kleinzoon van Antigonus I Monophthalmus. Zijn vrouw, Phila, was de dochter van zijn zus, Stratonice. Slechts één bekend wettig kind, Demetrius II Aetolicus.
Demetrius de Schone (Cyrene) C. 250 v.Chr Olympia's van Larissa
Berenice II
Zoon van Demetrius I Poliorcetes en Ptolemaïs. Vader van Antigonus III Doson en, blijkbaar, Echecrates van Olympias.
Demetrius II Aetolicus (Macedonië) 239-229 v.Chr Stratonice van Macedonië
Phthia van Epirus
Nicea van Korinthe
Chryseïs
Zoon van Antigonus II en Phila. Stratonice van Macedonië was een dochter van Antiochus I Soter en Stratonice. Phthia van Epirus was een dochter van Alexander II van Epirus en Olympias II van Epirus. Nicea van Korinthe was de weduwe van Demetrius' neef, Alexander van Korinthe. Chryseis was een voormalige gevangene van Demetrius. [4] De enige bekende zoon, Philip van Chryseis, had ook een dochter van Stratonice van Macedonië, Apama III.
Antigonus III Doson (Macedonië) 229-221 v.Chr Chryseïs Zoon van Demetrius de Schone en Olympias van Larissa. Kinderen onbekend.

Filips V (Macedonië)
221-179 v.Chr Polycratia van Argos Zoon van Demetrius II en Chryseïs. [4] Ten minste vier kinderen: Perseus van Macedonië, Apame, Demetrius en Philippus.

Perseus (Macedonië)
179-168 v.Chr
(gestorven 166 voor Christus)
Laodice V De laatste heerser van Macedonië. Laodice V was een dochter van de Seleucidische koning Seleucus IV Philopator. Ten minste twee zonen, Philip en Alexander.

De Griekse rebel tegen Rome en de laatste koning van Macedonië, Andriscus, beweerde de zoon van Perseus te zijn.


Antigonus I Monophthalmus (eenoog) (382-301) - Geschiedenis

Gaius Sallustius Crispus (ca. 86 - 35/4 v. Chr.)

Romeins historicus en een van de grote Latijnse literaire stilisten, bekend om zijn verhalende geschriften over politieke persoonlijkheden, corruptie en rivaliteit tussen partijen.

Sallusts familie behoorde waarschijnlijk tot de plaatselijke aristocratie, maar hij was het enige lid waarvan bekend was dat hij in de Romeinse senaat had gediend. Zo begon hij aan een politieke carrière als novus homo ("nieuwe man"), dat wil zeggen, hij was niet geboren in de heersende klasse, wat een toeval was dat zowel de inhoud als de toon van zijn historische oordelen beïnvloedde. Er is niets bekend over zijn vroege carrière, maar hij heeft waarschijnlijk enige militaire ervaring opgedaan, misschien in het oosten in de jaren 70 tot 60 voor Christus. Zijn eerste politieke functie, die hij in 52 bekleedde, was die van volkstribuun. Het kantoor, oorspronkelijk ontworpen om de lagere klassen te vertegenwoordigen, had zich in de tijd van Sallust ontwikkeld tot een van de machtigste magistraten. Het bewijs dat Sallust een quaestorschap bekleedde, een administratief kantoor in financiën, soms gedateerd rond 55, is onbetrouwbaar.

Als gevolg van electorale onlusten in 53 waren er geen andere reguliere regeringsfunctionarissen dan de tribunes, en het volgende jaar begon met geweld dat leidde tot de moord op Clodius, een beruchte demagoog en kandidaat voor het praetorschap (een magistratuur die lager is dan die van consul) , door een bende onder leiding van Milo. Laatstgenoemde was kandidaat voor consul. In het proces dat volgde, verdedigde Cicero Milo, terwijl Sallust en zijn medetribunen de mensen toespraken in toespraken waarin ze Cicero aanvielen. Hoewel deze gebeurtenissen niet van blijvende betekenis waren, vormde Sallustus' ervaring met de politieke strijd van dat jaar een belangrijk thema voor zijn geschriften.

In 50 werd Sallustius uit de Senaat gezet wegens vermeende immoraliteit. Het jaar daarop zocht Sallust zijn toevlucht bij Julius Caesar, en toen in dat jaar de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius uitbrak, kreeg hij het bevel over een van Caesars legioenen. Zijn enige geregistreerde actie was niet succesvol. Twee jaar later werd hij, als praetor aangewezen, gestuurd om een ​​muiterij onder de troepen van Caesar te onderdrukken, opnieuw zonder succes. In 46 nam hij deel aan Caesars Afrikaanse campagne (met bescheiden succes), en toen Africa Nova werd gevormd vanuit Numidisch grondgebied (modern Algerije), werd Sallust de eerste gouverneur. Hij bleef in functie tot 45 of begin 44.

Bij zijn terugkeer in Rome werd Sallustius beschuldigd van afpersing en plundering van zijn provincie, maar door tussenkomst van Caesar werd hij nooit voor de rechter gebracht. Het bewijsmateriaal trekt moraliserende contrasten aan tussen het gedrag van Sallust en zijn censurerende geschriften en suggereert een bron voor de onrechtmatig verkregen rijkdom die de prachtige Sallustische tuinen (Horti Sallustiani) heeft gecreëerd. De traditie over zijn moraal lijkt te zijn ontstaan ​​in grove roddels en door een verwarring tussen de historicus en zijn geadopteerde zoon, Augustus' minister Sallustius Crispus, een man van grote rijkdom en luxe smaak.

Politieke carrière Sallust eindigde kort na zijn terugkeer naar Rome. Zijn pensionering kan vrijwillig zijn geweest, zoals hij zelf beweert, of hem opgedrongen door de intrekking van de gunst van Julius Caesar of zelfs door de moord op Caesar in 44.

Sallust begon misschien al te schrijven voordat het driemanschap eind 43 werd gevormd. Sallust werd geboren in een tijd van burgeroorlog. Toen hij volwassen werd, waren buitenlandse oorlogen en politieke conflicten aan de orde van de dag, dus het is niet verwonderlijk dat zijn geschriften in beslag worden genomen door geweld. Zijn eerste monografie, Bellum Catilinae (43-42 v.Chr.) Catilina's Oorlog ), behandelt corruptie in de Romeinse politiek door de samenzwering van Catilina op te sporen, een meedogenloos ambitieuze patriciër die had geprobeerd de macht te grijpen in 63 voor Christus nadat de verdenkingen van zijn mede-edelen en het groeiende wantrouwen van de mensen hem ervan weerhielden om het legaal te verkrijgen . Catiline werd gesteund door bepaalde leden van de hogere klassen die werden ingegeven door ambitie of door de hoop hun financiële problemen op te lossen door Catilina's toetreding tot de macht. Maar hij had ook de steun van Italië's ontevreden veteranen, verarmde boeren en overbelaste debiteuren. Volgens Sallust waren de misdaad van Catilina en het gevaar dat hij vormde ongekend. Inderdaad, gealarmeerde tijdgenoten hebben de betekenis van het incident misschien al overdreven, als de regering niet zo resoluut had gehandeld, had er een catastrofe kunnen plaatsvinden. Sallust beschrijft het verloop van de samenzwering en de maatregelen van de Senaat en Cicero, die toen consul was. Hij brengt zijn verhaal tot een climax in een senatoriaal debat over het lot van de samenzweerders, dat plaatsvond op 5 december 63. In Sallusts ogen vertegenwoordigden Caesar en Cato burgerdeugd en waren de belangrijkste sprekers in het debat dat hij beschouwde als de doden van deze mannen als het einde van een tijdperk in de geschiedenis van de republiek. Een uitweiding in dit werk geeft aan dat hij partijstrijd als de belangrijkste factor in de desintegratie van de republiek beschouwde.

In de tweede monografie van Sallust, Bellum Jugurthinum (41-40 v.Chr.) De oorlog tegen Jugurtha), onderzocht hij in meer detail de oorsprong van partijstrijd die ontstond in Rome toen de oorlog uitbrak tegen Jugurtha, de koning van Numidia, die aan het einde van de 2e eeuw voor Christus in opstand kwam tegen Rome. Deze oorlog bood de gelegenheid voor de opkomst van het consulaat van Gaius Marius, die net als Sallust en Cicero een 'nieuwe man' was. Zijn toetreding tot de macht betekende een succesvolle aanval op de traditioneel exclusieve Romeinse politieke elite, maar het veroorzaakte het soort politiek conflict dat, in de ogen van Sallust, uitmondde in oorlog en ondergang. Sallust beschouwde het aanvankelijke wanbeheer van de oorlog door Rome als de schuld van de 'machtige weinigen' die het algemeen belang opofferden aan hun eigen hebzucht en exclusiviteit. De politieke onrust in Rome tijdens de late republiek had sociale en economische oorzaken (die Sallust niet over het hoofd zag), maar in wezen nam het de vorm aan van een machtsstrijd tussen de aristocratische groep die de Senaat onder controle had en die senatoren die de steun van de bevolking inroepen om de oligarchie uit te dagen . Dit is het onderliggende raamwerk van Sallustius' schematische analyse van de gebeurtenissen in die tijd: de botsing tussen de adel, of de senaat, en het volk of de plebejers. De Geschiedenissen, waarvan slechts fragmenten over zijn, beschrijven de geschiedenis van Rome van 78 tot 67 v.Chr. Hier behandelt Sallust een breder scala aan onderwerpen, maar partijconflicten en aanvallen op de politiek machtigen blijven een centraal punt van zorg. Hints van vijandigheid jegens het driemanschap van de kant van Sallust kunnen in beide worden gedetecteerd Bellum Jugurthinum en de Geschiedenissen. Twee "Brieven aan Caesar" en een "scheldwoord tegen Cicero", Sallustiaanse stijl, zijn vaak toegeschreven aan Sallust, hoewel waarschijnlijk ten onrechte.

Sallustius' invloed dringt door in de latere Romeinse geschiedschrijving, of mannen nu tegen hem reageerden, zoals Livius (59 v.Chr. - 17 n.Chr.), of zijn manieren en opvattingen uitbuitten en verfijnen, zoals Tacitus (ca. 56-ca. 120) deed. De verhalen van Sallust werden verlevendigd met toespraken, karakterschetsen en uitweidingen, en door vakkundig archaïsme en innovatie te combineren, creëerde hij een stijl van klassieke status. En tot grote vreugde van moralisten onthulde hij dat de Romeinse politiek niet zo was als de officiële retoriek die ze afschilderden.


De geschiedenis

De geschiedenis van Bodrum gaat terug tot 3000-4000 voor Christus op basis van archeologische vondsten uit de vroege bronstijd. Er is echter een consensus dat Halicarnassus door de Dorische kolonisten als kolonie werd gesticht en later een belangrijke stad van de Cariërs werd. Gedurende zijn lange geschiedenis werd Bodrum, als hoofdstad van Caria, de zetel van de macht voor vele heersers en indringers. Rond 700 voor Christus waren Caria en Lydia de belangrijkste machten in Klein-Azië 3, maar werden in 546 voor Christus door de Perzen binnengevallen.

Tijdens de Perzische heerschappij werd Hecatomnus de eerste satraap 4 van Caria. De familie van Hecatomnus speelde een prominente rol in de geschiedenis van Halicarnassus. Hij had drie zonen, Mausolus, Idrieus en Piksodaros en twee dochters, Artemisia II en Ada. De oudste zoon Mausolus trouwde met zijn oudste zus, Artemisia II en de volgende oudste zoon Idrieus trouwde met zijn op een na oudste zus Ada. Nadat Hecatomnus in 377 voor Christus stierf, werden zijn zonen en dochters satrapen volgens hun leeftijd. De oudste zoon Mausolus volgde zijn vader op in 377 voor Christus. Mausolus verplaatste de hoofdstad van Caria van Mylasa naar Halicarnassus en verbeterde de nieuwe hoofdstad in 367 voor Christus. Tussen 364-360 v.Chr. bouwde hij de Myndos-poort en de muren eromheen. Caria werd de meest prominente macht in de regio en Mausolus regeerde ongeveer 24 jaar. Toen Mausolus stierf, besteeg zijn vrouw Artemisia II de troon. Na de dood van Artemisia II nam de tweede zoon van Hecatomnus, Idrieus, in 351 v.Chr. de titel van satrap aan. Toen Idrieus stierf, volgde zijn vrouw Ada 5 in 344 v.Chr. Later kwam de jongste zoon van Hecatomnus, Piksodaros, aan de macht door Ada, de dochter van Hecatomnus, te onttronen, en stuurde haar in 340 v.Chr. in ballingschap in Alinda. Om de een of andere reden besloot Piksodaros dat hij het land niet alleen kon regeren en verzocht hij het Perzische rijk een andere satraap naar Caria te sturen om de macht te delen. Het Perzische rijk stuurde Othontopates, die later de enige heerser van Caria werd. Othontopates trouwde met een andere Ada, de dochter van Piksodaros uit Aphenis. Na verbannen uit Halicarnassus, werd Ada, de dochter van Hecatomnus, de koningin van Alinda.

De Macedonische koning Alexander de Grote won de strijd tegen de Perzen en begon Anatolië te veroveren. Hij kwam in 334 v.Chr. naar de buitenwijken van Halicarnassus. Hij versloeg de Cariërs en vernietigde Halicarnassus. De Cariërs boden een sterke weerstand tijdens het beleg. Volgens de Griekse filosoof en historicus Arrianus Alexander verloren de Cariërs veel soldaten die tijdens de gevechten voor de poorten van Myndos in de greppels waren gevallen. Nadat Alexander de stad had ingenomen, maakte hij Ada in 326 voor Christus opnieuw de heerser van Caria. Later, met de dood van Alexander, werd een van zijn generaals, "eenogige" Antigonus I Monophthalmus (382-301) de heerser van het gebied in 313 voor Christus. Caria kwam eerst onder de heerschappij van het Seleucidenrijk 6 en later onder het koninkrijk Pergamon 7.

The Egyptian King, Ptolemy II Philadelphus, started ruling Halicarnassus in 281 BC. King Philip 8 V invaded the city for a short time in 201 BC and the Syrian King Antiochus, the Great tried to take the city but failed (197-196 BC). The Pergamum kingdom had the Treaty of Apamea with the Romans and gave the city to them without any fight Halicarnassus, by then, a small city, became part of the Asian province of the Roman Empire (129 9 BC). In 80 BC it was attacked by the pirate Verres. It was still a poor and neglected town in 60 BC. Caesar's murderers Brutus and Cassius used Myndos 10 as their military post in 48 AD and caused a lot of destruction in the area. The temple of Mars was built at this time.

Caria was given its freedom in 27 AD but it could not keep it long. In 395 AD it was brought under the Byzantine rule. After officially accepting the Christianity, Halicarnassus became the Episcopalian center in 400 AD. During the Crusades Byzantine ruled the area (1096-1099 AD) and in 1402 the Ottoman rulers gave Halicarnassus to the Saint Jean Knights, who wanted to build a castle in the city. Saint Jean Knights started the construction of the castle around 1406 and 1407. The knights caused lot of damage to the ancient works of art in the city, especially to the Mausoleum 11 of Mausolus.

Halicarnassus became part of the Ottoman Empire with the conquest of Rhodes by Sultan Suleyman the Magnificent on January 5, 1523. When the Ottoman Empire was defeated in the World War I, the area was invaded by the Italians. The Italian invasion ended on July 5, 1921 before the new Republic of Turkey was founded in 1923.

Some references mention that Mausolus started building the Mausoleum. Some other references, however, suggest that it is his wife who started the project. In any case since Mausoleum was not finished in his time his wife Artemisia II continued overseeing the construction. Mausoleum was still not completed by the time Artemisia II died. The Architects and sculptors finished it after her death in 353 BC.


Antigonus I Monophthalmus (one-eye) (382-301) - History


The Ancient World

ca. 2500 B.C. - 900 A.D.


The epics of Homer, the wars of Caesar, and temples and palaces characterize the image of classic antiquity and the cultures of ancient Greece and the Roman Empire. They are the sources from which the Western world draws the foundations of its philosophy, literature, and, not least of all, its state organization. The Greek city-states, above all Athens, were the birthplace of democracy. The regions surrounding the Mediterranean Sea and great parts of Northwest Europe were forged together into the Roman Empire, which survived until the time of the Great Migration of Peoples. Mighty empires also existed beyond the ancient Mediterranean world, however, such as those of the Mauryas in India and the Han in China.Alexander the Great

The Rise and Fall of a World Power:
From Macedonia to the Diadochoi


The two most important and longest lasting of the Diadochoi kingdoms were those of the Seleucids in Syria and the Ptolemies in Egypt. These kingdoms were ended by Roman conquest.

6 Seleucus I Nicator, founder of the Seleucid dynasty, received the province of Babylonia after Alexander's death.


6 Seleucus I Nicator


Starting in 312 B.C., he extended his rule through Syria and Mesopotamia and eastward into India. In 305 Seleucus took the title of king and solidified his domain through numerous alliances and military expeditions. He brought Greek and Macedonian settlers into his realm and founded many cities. His son Antigonus I Soter (king from 280 B.C.) introduced the Seleucid ruler cult, settled Celts in Galatia, and founded Antioch.

The most prominent of his descendents was 9 Antiochus III the Great (king from 223 B.C.), who subjugated the Armenian, Bactrian, and Parthian kingdoms and, between 202 and 194, occupied Phoenicia, the western and southern coasts of Anatolia, and Thrace.


9 Antiochus III the Great


War with Rome in 192-189 resulted when he crossed over to Europe and forced the Greek cities of Asia Minor under his rule. In 189-188 B.C. Antiochus had to withdraw from Asia Minor down to Taurus.

His successors dissipated their powers in fratricidal wars until the Roman general Pompey dethroned the last Seleucid ruler in 64 B.C. and made a Roman province of what was left of the empire.

As a friend of Alexander, 7 Ptolemy I Soter, founder of the Ptolemaic dynasty, wrote Alexander's biography and started the state cult around him.


7 Ptolemy I Soter


He won Egypt in 323 B.C. and took the title of king in 305. In alliance with Seleucus I, he attacked Macedonia several times. Ptolemy solidified his rule in Egypt, generally adopting Egyptian religious concepts and the image of sovereign.

He founded the Mouseion, the 8 Serapeion, and the great 12 library of Alexandria.

His son Ptolemy II installed the Egyptian national cult around his own dynasty and constructed the 10 Pharos lighthouse of Alexandria, one of the Seven Wonders of the Ancient World.


8 Sphinx on the Serapeion in Alexandria


12 The destruction of the Royal Library
of Alexandria by a fire in 47 B.C.


10 The Pharos lighthouse in Alexandria,
one of the Seven Wonders of antiquity

11 Ptolemy III Euergetes (king from 246 B.C.) advanced to the Euphrates and Asia Minor and defended the empire against the expansionist ambitions of the Seleucids. After him, insignificant and often shortlived kings reigned until Ptolemy XII Neos Dionysos (king 80-51 B.C.). who completely relied on the power of Rome. The story of his daughter Cleopatra VII, the last of the Ptolemaic dynasty, belongs to the Roman era under Julius Caesar.


11 Ptolemy III Euergetes

Ptolemy II (308-246 B.C., king from 285 B.C.) married his sister Arsinoe II (ca. 316-271 B.C.) according to old Egyptian custom.
He extended the kingdom from Egypt into Nubia and the Arabian Peninsula and gained maritime strength in the Mediterranean.
The couple, deified as the "Theoi Adelphoi," were generous patrons of the arts and sciences and made Alexandria a cultural center of the world.Ptolemy II Philadelphus and his wife Arsinoe II


Macedonia after Alexander's Death


The struggle of the Diadochoi for Macedonia and Greece was played out through family intrigues. Alexander's dynasty fell, and almost all of the Diadochoi joined in the scramble for power in Europe.

Upon Alexander's death in 323 B.C., his strongest generals proceeded to divide power. They controlled the richest satrapies, leading the strongest and largest armies, and fought for control of the empire.

4 Antipater, whom Alexander had appointed viceroy, ruled 3 Macedonia until his death in 319 . .


3 Map of ancient Greece showing Macedonia in the north in red, Thracia in yellow, Epirus in green, copper engraving,
18de eeuw


4 King Antipater in battle, copper engraving,
17th century

The Macedonians in Alexander's army wanted to hold on to the Argead dynasty and chose Alexander's half-brother Philip III Arrhidacus as king in 325 B.C.

Alexander IV, who was born after the 2 death of his father, also had dynastic claims.

Antipater became regent of the empire in 321, while at the same time 1 Olympias, Alexander the Great's mother, tried to secure influence as head of the dynasty.


1 Olympias, wife of Philip II and mother of Alexander the Great
2 Dying Alexander, marble sculpture, second century B.C.

Antipater decided on the loyal general Polyperchon as his successor, but his own son Cassander wanted control and allied himself with Antigonus I, who had established an empire in Asia. Cassander and Antigonus unseated Polyperchon and allied themselves with King Philip III and his wife Eurydice. Polyperchon in turn allied himself with Olympias, and together they had the royal couple killed and from 317 ruled as regents in the name of the child Alexander IV. Thereupon, Cassander started a campaign of revenge against the royal house. He marched out of Athens with the army at his side in 316, had Olympias executed, and drove out Polyperchon. He took the young Alexander IV and his mother Roxana as prisoners and put them to death in 310. With this, Cassander had annihilated Alexander's dynasty. Through shifting alliances with other Diadochoi rulers (Lysimachus, Ptolemy I, and Seleucus I), he was able to gain recognition from all as "viceroy of Europe" by 311 B.C. After engaging in serious clashes with Antigonus beginning in 307, Cassander's position finally became untenable around 300 B.C.

5 Thessalonica, Cassander's wife, who had tried to decide his succession, was murdered by her son Antipater.

In 294 Antipater was finally deposed by Demetrios I Poliorcetes, who gave way to the rule of the Antagonids over Macedonia and Greece.The peace between the successors ot Alexander recognized the effective division between Antigonus, who was supreme in Asia Cassander. who dominated Greece and Macedon Lysimachus, who ruled Thrace Ptolemy, who governed Egypt and Seleucus, who ruled the eastern satrapies. Soon after his death in 297, his dvnasty came to an end.


5 King Antipater I kills his mother Thessalonica


The descendents of Antigonus I finally succeeded in gaining power in Macedonia and thus over Greece. Their successors waged war against the growing power of Rome.

Antigonus I Monophthalmus ("the One-eyed," ca. 382-301 . .) and his son Demetrius I Poliorcetes "the Besieger" were the last of the Diadochoi to hold onto Alexander's plans for a world empire. From their power base in Asia, they invaded Greece and took Athens claiming to be "liberators." After the expulsion of Cassander, Antigonus assumed the title of king in 306 B.C. and revived the Corinthian League for the liberation of all of Greece. In 301 Antigonus fell at Ipsus against Lysimachus and Seleucus I.

Demetrius was able to bring a large part of Greece, Macedonia, and Asia Minor under his control but was captured by Seleucus I in 285 B.C.
His son Antigonus II Gonatas (king 283-239 B.C.), however, was able to maintain Antigonid control of Macedonia and most of the Greek cities through alliances until the country was invaded and conquered by the Romans in 168 B.C.

By about 250 B.C. the situation was generally settled, and Macedonia was again the undisputed master of Greece. Demetrius II (king 239-229 B.C.) son of Antigonus I, secured victories over the Celts and the Dardanians and dominated the Aegean Sea, defeating the battle fleets of the Egyptian Ptolemies at Cos in 258 . . and at Andros in 245 B.C. Antigonus III Doson (regent, then king 229-221 B.C.) brought Sparta under their sovereignty, and Antigonus united almost all of the Greek peninsula in the "Hellenic League" in 224.

However, conflict began to develop with the rising power of Rome, which sought to hinder Macedonia's consolidation of its strength in Europe.

6 Philip V of Macedonia (king from 221 B.C.) allied himself with the Carthaginian general Hannibal in 215 B.C. to expand westward against Rome.


6 King Philip V forces Theoxena and her husband Poris
to commit suicide for fleeing Macedonia

During the First Macedonian War (215-205 B.C.) Philip was relatively successful, gaining access to the Adriatic Sea, but when a few Greek cities pulled out of the 8 Second Macedonian War (200-197 B.C.), he was defeated by the Romans.

In the following years he became entangled by internal Greek unrest. Philip's son 7 , 9 Perseus was the last king of Macedonia. After suffering several 10 defeats by Rome, Perseus was captured in 168 and paraded through the streets of Rome in a victory procession in 167.
Macedonia was then divided into four republics and finally made part of the Roman Empire as a new province.


8 The Greeks are set free at the
Isthmic Games, 196 B.C.,
after the Second Macedonian War


7 King Perseus of Macedonia in profile,
contemporary cameo


9 Perseus marches through the Thessalian
canyons to Illyria during the Third Macedonian War


10 Roman legionnaires break the Macedonian
phalanx in the Battle of Pydna, 168 B.C.


The philosopher Epicurus,
ca. 270 B.C.

During the period of Antigonid rule over Greece, Athens remained a center of culture and philosophy. In 306 B.C. Epicurus founded his school, whose followers strove for individual happiness andpeace. The Stoics, named after their meeting place in the columned hall on the Agora of Athens, first met around 300 B.C. and with their austere rationalism stood in opposition to the hedonism of the Epicureans.


The Stoa Poikile ("painted colonnade"),
at the Agora in Athens, where philosophy
was taught and after which the
Stoics were named

Please note: site admin does not answer any questions. This is our readers discussion only.


What Antigonuss Have Visited This Page?

I do not know how you feel about it, but you were a male in your last earthly incarnation. You were born somewhere around the territory of Birma approximately on 1800. Your profession was seaman, dealer, businessman, and broker.

Your psychological profile shows you had a natural talent of psychologist and knew how to use the opportunities. Cold-blooded and calm in any situation. Your problem - to learn determination and persistency. Every misfortune should crash upon your strong will.


Complete Eassays

Antigonus. Www.ancient. Antigonus I Monophthalmus ("the One-Eyed") (382 -301 BCE) was one of the successor kings to Alexander the Great, controlling Macedonia and Greece.

When Alexander the Great died in 323 BCE, a debate ensued over his massive kingdom stretching from Greece to India. It was eventually divided among three of his most loyal generals and their families -- Ptolemy I and his descendants (among them Queen Cleopatra) would rule Egypt Seleucos and his family ruled Syria and the Near Eastern provinces, and lastly, the descendants of Antigonus ruled Macedonia and Greece. En.m.wikipedia. Antigonus (Ancient Greek: Ἀντίγονος), a Greek name meaning "comparable to his father" or "worthy of his father", may refer to: Rulers[edit] Three Macedonian kings of the Antigonid dynasty that succeeded Alexander the Great in Asia: Antigonus II Mattathias (died 37 BC), the last ruler of the Hasmonean kingdom of Judea Military leaders[edit]

En.m.wikipedia. Biography[edit] Career[edit] Antigonus was appointed governor of Greater Phrygia in 333 BC.

He was primarily responsible for defending Alexander's lines of supply and communication during the latter's extended campaign against the Achaemenid Persian Empire. Following Alexander's victory at Issus, the Persian mercenary commander Memnon of Rhodes ordered a counter-attack into Asia Minor in an attempt to sever Alexander's lines of supply and communication however, Antigonus defeated the Persian forces in three separate battles. Antigonus I Monophthalmus. Dandamis character from plutarch. Alexander%20the%20Great%20according%20to%20Plutarch. (died 323 B.C.E.)

Map of Alexander's route Translated by John Dryden IT being my purpose to write the lives of Alexander the king, and of Caesar, by whom Pompey was destroyed, the multitude of their great actions affords so large a field that I were to blame if I should not by way of apology forewarn my reader that I have chosen rather to epitomize the most celebrated parts of their story, than to insist at large on every particular circumstance of it. It must be borne in mind that my design is not to write histories, but lives. And the most glorious exploits do not always furnish us with the clearest discoveries of virtue or vice in men sometimes a matter of less moment, an expression or a jest, informs us better of their characters and inclinations, than the most famous sieges, the greatest armaments, or the bloodiest battles whatsoever. Alexander's lineage Alexander's horse Conflict with Philip. Montaigne hindu sage. Dandamis.

Andreas Vesalius. Paracelsus. Panaetius. Chrysippus. Alcmaeon. Life and Works 1.1 Medical Writer or Philosopher?

Alcmaeon, son of Peirithous (otherwise unknown), lived in the Greek city of Croton on the instep of the boot of Italy. Diogenes Laertius, in his brief life of Alcmaeon (VIII. 83), asserts that he wrote mostly on medical matters. There is, however, little direct evidence for his work as a practicing physician. Later writers in the medical tradition, such as Galen (DK A2), treat him as a philosopher-scientist rather than as a physician, so that some scholars (Mansfeld 1975 cf. Www.researchgate. Hekint. Steph Magowan Royal Holloway, University of London Alcmaeon of Croton remains one of the lesser known Presocratic writers, not only because of the sparse nature of his extant work but also because of his fragmentary treatment in modern scholarship.

He is mentioned in passing but rarely fully examined, often even excluded entirely in work dealing with the Presocratics. More recently he has enjoyed renewed interest from the medical community, where he has been identified as an early pioneer of neuroscience, psychology, and dissection.1 Alcmaeon was from Croton, a prosperous colony in Magna Graecia founded c. 710 BC.

Www.encyclopedia. Alcmaeon of Croton (a Greek city-state in southern Italy) was a pioneer in the study of human psychology and physiology.

He published one book in the late sixth or first half of the fifth century BCE. Only two or three fragments of the book survive, but substantial reports of his views are preserved in authors such as Theophrastus. It is controversial whether Alcmaeon was primarily a physician and medical writer or whether he dealt with physiological issues as part of a typical pre-Socratic account of the cosmos. Beginning in the second century CE, some authors call him a Pythagorean, but the earliest sources do not.

En.m.wikipedia. Bronze medal devoted to Alcmaeon of Croton Alcmaeon of Croton (in Magna Graecia) (/ælkˈmiːən/ Greek: Ἀλκμαίων ὁ Κροτωνιάτης, Alkmaiōn, gen.: Ἀλκμαίωνος 5th century BC) has been described as one of the most eminent natural philosophers and medical theorists of antiquity.

He has been referred to as "a thinker of considerable originality and one of the greatest philosophers, naturalists, and neuroscientists of all time. "[1] His work in biology has been described as remarkable, and his originality made him likely a pioneer. Because of difficulties dating Alcmaeon's birth, his importance has been neglected.[2] Plato.stanford. Alcmaeon of Croton. En.m.wikipedia. Erasistratus (/ˌɛrəˈsɪstrətəs/ Greek: Ἐρασίστρατος c. 304 – c. 250 BC) was a Greek anatomist and royal physician under Seleucus I Nicator of Syria.

Along with fellow physician Herophilus, he founded a school of anatomy in Alexandria, where they carried out anatomical research. He is credited for his description of the valves of the heart, and he also concluded that the heart was not the center of sensations, but instead it functioned as a pump. Erasistratus was among the first to distinguish between veins and arteries. He believed that the arteries were full of air and that they carried the "animal spirit" (pneuma). He considered atoms to be the essential body element, and he believed they were vitalized by the pneuma that circulated through the nerves. Life[edit] He lived for some time at the court of Seleucus I Nicator, where he acquired great reputation by discovering the disease of Antiochus I Soter, the king's eldest son, probably 294 BC. Medicine[edit] Notes[edit] Www.britannica. Erasistratus Of Ceos, (flourished c. 250 bc), Greek anatomist and physician in Alexandria, regarded by some as the founder of physiology.

Known especially for his studies of the circulatory and nervous systems, Erasistratus noted the difference between sensory and motor nerves, but thought that the nerves were hollow tubes containing fluid. The-neurology-of-erasistratus-2329-6895.1000111. Visit for more related articles at Journal of Neurological Disorders Abstract Erasistratus was born c. 325 B.C. on the island of Ceos (Chios), and died c. 250 B.C.

He is remembered for his discoveries especially in physiology which were based on human and animal dissections and experiments. Www.squaducation. One of the first Greek doctors to carry out the dissection of a human body was Herophilus he was born two hundred and fifty years before Christ, which just shows how long we doctors have been discovering new things. According to Herophilus, his most important discovery was that the brain controlled the body not the heart. Well, we all know that the heart is the source of the body’s innate heat and is the organ most closely related to the soul.

Herophilus later discovered there is a difference between arteries and nerves, and that there are different parts to the stomach such as the duodenum and the prostate. There was another Greek doctor Erasistratus who, when dissecting a heart, noticed it had four one-way valves, and this led him to believe that the human heart was some kind of a pump, now how silly is that? Erasistratus didn’t even believe in the four humours, and let’s face it, if you can’t balance a patient’s four humours how can you possibly hope to cure them of illness?

Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria: Edition, Translation . - Heinrich von Staden, Herophilus, Herophilus Chalcedonius - Google Books. En.m.wikipedia. Herophilos (/hɪˈrɒfɪləs/ Greek: Ἡρόφιλος 335–280 BC), sometimes Latinised Herophilus, was a Greek physician deemed to be the first anatomist. Born in Chalcedon, he spent the majority of his life in Alexandria. He was the first scientist to systematically perform scientific dissections of human cadavers. He recorded his findings in over nine works, which are now all lost. Www.britannica. Herophilus, (born c. 335 bc, Chalcedon, Bithynia—died c. 280), Alexandrian physician who was an early performer of public dissections on human cadavers and often called the father of anatomy. As a member of the well-known scholastic community in the newly founded city of Alexandria during the single, brief period in Greek medical history when the ban on human dissection was lifted, Herophilus studied the ventricles (cavities) of the brain, the organ he regarded as the centre of the nervous system traced the sinuses of the dura mater (the tough membrane covering the brain) to their junction, known as the torcular Herophili and classified the nerve trunks—distinguishing them from tendons and blood vessels—as motor or sensory.

He rendered careful accounts of the eye, liver, salivary glands, pancreas, and genital organs of both sexes. Erasistratus. Herophilos. 1497. Avertissement de redirection. Hadrian. Apuleius. Tibullus. Petrarch. Philitas of Cos. Juvenal. Propertius. Sextus Propertius was a Latin elegiac poet of the Augustan age. He was born around 50–45 BC in Assisium and died shortly after 15 BC.[1] Propertius' surviving work comprises four books of Elegies (Elegiae). He was a friend of the poets Gallus and Virgil and, with them, had as his patron Maecenas and, through Maecenas, the emperor Augustus. Although Propertius was not as renowned in his own time as other Latin elegists,[2] he is today regarded by scholars as a major poet.[3][4] Life[edit] Very little information is known about Propertius outside of his own writing. During Propertius' childhood, his father died and the family lost land as part of a confiscation,[8] probably the same one which reduced Virgil's estates when Octavian allotted lands to his veterans in 41 BC.

Propertius published a first book of love elegies in 25 BC, with Cynthia herself as the main theme the book's complete devotion gave it the natural title Cynthia Monobiblos. Poetry[edit] Textual problems[edit] Notes[edit] Propertius. Pitus Peston And the Golden Age of Roolandoo - Everett M. Hunt - Google Books. Livia Drusilla. Julius Caesar. Augustus. Petrone T. Anabasis. Lucius Cassius Longinus. Www.britannica. Battle of Alesia, (September 52 bce). Alesia (52 BCE) Battle of Alesia. Coordinates: Lucius Cassius Longinus. M.wikidata. Biography.yourdictionary. Mohammed II (1432-1481), called Faith or Conqueror, was the Ottoman Turkish sultan from 1451 to 1481.

Mehmed the Conqueror. Ottoman sultan. Mohammed II. Mohammed II may refer to: Mehmed ii. Atomism. Suetonius. Francis I of France. Dionysius I of Syracuse. Agesilaus II. Erasmus. Dutch Renaissance humanist, philosopher, Catholic priest and theologian (1466-1536) Desiderius Erasmus Roterodamus ( English: Erasmus of Rotterdam[note 1] 28 October 1469 – 12 July 1536) was a Dutch philosopher and Christian scholar who is widely considered to have been one of the greatest scholars of the northern Renaissance.[2][3][4] As a Catholic priest, Erasmus was an important figure in classical scholarship who wrote in a pure Latin style.